Charlene van der Velde

(English below)

Charlene van der Velde is geboren in 1996. Vanaf haar zesde jaar is ze begonnen met dans en daarna niet meer gestopt. Zij heeft in de loop der jaren met veel passie en enthousiasme mee gedaan aan verschillende wedstrijden en voorstellingen.

Enthousiast, flexibel en leerlinggericht zijn kwaliteiten die bij Charlene van der Velde horen. Na drie jaar MBO dans en vier jaar op de Bachelor Docent Dans aan ArtEZ heeft Charlene zich goed kunnen ontwikkelen in verschillende stijlen als allround danser. Zij voelt zich het meeste thuis in de stijlen: Jazz, modern en Hip-hop.

Als dansdocent heeft zij met verschillende leeftijden in zowel het buitenschoolse- als het binnen schoolse werkveld mogen werken. Ook heeft zij verschillende stages gelopen bij organisaties als het Rijksmuseum en diverse dansscholen verspreid over Nederland. Haar aandacht voor het individu in haar les is ook terug te zien in haar afstudeeronderzoek naar de behoeftes van jongens binnen dans. In haar lessen draagt zij graag haar passie voor dans over aan haar leerlingen. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat iedereen zich op een eigen tempo en manier kan ontwikkelen in een veilige omgeving waar plezier centraal staat.

 

E-mail: charlenevelde@live.nl

 

Charlene van der Velde was born in 1996. She started dancing at the age of six and never stopped since. Over the years she has participated in various competitions and performances with great enthusiasm and passion.

Enthusiastic, flexible and student-oriented are qualities that belong to Charlene van der Velde. After three years of MBO dance education and four years on the Bachelor of Dance in Education at ArtEZ, Charlene has been able to develop well in various styles as an all-round dancer. She feels most at home in the styles: jazz, modern and hip-hop.

As a dance teacher Charlene has been able to work in both the curricular and extracurricular fields with different age groups. She has also completed various internships at organizations such as the Rijksmuseum and various dance schools throughout the Netherlands. Her attention to the individual in her class is also reflected in her graduation thesis about the needs of boys in dance. In her classes she likes to pass on her passion for dance to her students. In addition, she believes it is important that everyone can develop themselves at their own pace and in a safe environment where fun is key.