Mariska Lemmens

(English below)

Mariska Lemmens heeft naast de Bachelor Docent Dans op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten gelijktijdig de Associate Degree Musical Performer aan de C.I.C.K. Academie gevolgd. Door deze combinatie van opleidingen heeft Mariska zich voornamelijk gefocust op de stijlen modern, jazz, musical en zang.

De afgelopen vier jaar heeft Mariska veel ervaring op kunnen doen in het werkveld. Zo heeft zij lesgegeven op verschillende dansscholen, basisscholen, middelbare scholen en aan internationale schakelklassen.

Mariska is behulpzaam, betrouwbaar en betrokken. Haar passies voor dansen, zingen, lesgeven en reizen heeft ze de afgelopen maanden kunnen combineren tijdens haar afstudeerstage in Tanzania. Mariska heeft daar dans-, zang en muzieklessen gegeven op een lokale basisschool om zo een lessenreeks te maken die gebruikt kan worden binnen het primaire onderwijs in Tanzania of andere ontwikkelingslanden.

In de toekomst wil Mariska graag lesgeven in zowel het Nederlandse binnen- en buitenschoolse werkveld als ook in het binnenschoolse werkveld in ontwikkelingslanden. En wie weet zien jullie haar binnenkort ook nog wel stralen in een musicalproductie!

 

Instagram: @mariska.lemmens

E-mail: mariskalemmens1@hotmail.com  

 

In addition to the Bachelor of Dance in Education at ArtEZ University of the Arts, Mariska Lemmens also completed the Associate Degree Musical Performer at the C.I.C.K. Academy. Because of these combined studies, Mariska mainly focused on the styles modern, jazz, musical and singing.

Over the past four years Mariska has been able to gain a lot of experience as a dance teacher. She has taught at various dance schools, primary schools, high schools and international transition classes.

Mariska is helpful, reliable and involved. She has been able to combine her passions for dancing, singing, teaching and travelling during her graduation internship in Tanzania. Mariska has given dance, singing and music classes at a local primary school in order to create a series of classes that can be used in primary schools in Tanzania or other developing countries.

In the future, Mariska would like to teach in both the Dutch curricular and extracurricular fields as well as in primary schools in developing countries around the world. And who knows, you might even see her shine in a musical production!