Lynn Spoelstra

(English below)

Als zesjarig meisje begon Lynn Spoelstra met dansen en is daar sindsdien nooit meer mee gestopt. Het plezier waarmee zij vanaf dat moment elke week naar de les ging, is dan ook de drijfveer om dit gevoel te creëren bij haar eigen leerlingen. In een vertrouwde omgeving leren en plezier hebben is wat zij voor haar leerlingen wil bereiken met haar lessen. Lynn heeft zich ontwikkeld tot een creatieve, enthousiaste en vaardige docent die het beste uit de leerling wil halen.

Naast het lesgeven in het buitenschoolse werkveld is tijdens de opleiding ook de interesse gewekt om in het binnenschoolse werkveld les te geven. Door verschillende lesperiodes en workshops te geven in het basis-, voortgezet- én hoger onderwijs heeft Lynn haar rugzak flink kunnen vullen.

Lynn geeft graag les in de stijl jazz. De techniek, muzikaliteit en dynamiek die bij deze stijl aan bod komen, zijn elementen die haar erg aanspreken en die zij beheerst. Naast de stijl jazz heeft Lynn ook ervaring in het geven van moderne en klassieke lessen aan allerlei leeftijden.

 

Instagram: @lynn_ts

 

Lynn Spoelstra started dancing as a six-year-old girl and has never stopped since. The joy which she went to class with every week from that moment on, is what drives her to create this feeling with her own students. Learning and having fun in a safe environment is what she wants to achieve for her students with her classes. Lynn has developed into a creative, enthusiastic and skilled teacher who wants to bring out the best in her students.

In addition to teaching in the extracurricular field, an interest in teaching in the curricular field was awakened during this Bachelor of Dance in Education program. By giving several teaching periods and workshops in primary-, secondary- and higher education, she was able to gain a lot of experience. Lynn likes to teach in the style jazz. The technique, musicality and dynamics of this style are elements that appeal to her and that she has mastered. Besides jazz, Lynn is also experienced in teaching modern and classical ballet classes to all ages.