Mina Schneider

(English below)

Mina Schneider’s passie als danseres en docent komt voort uit een levenslange obsessie voor bewegen en genieten van muziek in verschillende situaties. Wat haar na verloop van tijd bracht tot het delen van haar beroep als danskunstenares. Mina is een persoon die in verschillende kaders en situaties kan werken en daar altijd plezier in vindt. Tijdens haar studie bij ArtEZ ontdekte ze meer over zichzelf als artiest, danseres en haar eigen danstaal, wat haar individueler en bewuster van zichzelf maakte. De communicatie tijdens verschillende projecten heeft aangetoond dat Mina een teamspeler kan zijn en naar anderen luistert. Haar creativiteit laat haar de studenten en haar eigen lichaam uitdagen om nieuw materiaal en ideeën voor choreografieën te verkennen. Als danseres en docente concentreert Mina zich op de stijlen ballet, urban contemporary, floorwork en dancehall en geniet en viert ze de luide en energieke stijlen.

In haar laatst jaar richtte Mina zich op ‘haarzelf als verbindend element binnen het danswerkveld’ om verschillende doelgroepen, maar ook verschillende kunstdisciplines bij elkaar te brengen. Het afgelopen jaar heeft zij zich ten doel gesteld om danseres en docente te worden in verschillende stijlen, om de grenzen van verschillende kunstgebieden en dansstijlen te laten samensmelten en interdisciplinaire interesses te creëren voor verschillende doelgroepen. Een interdisciplinair werk is de verbinding van geïmproviseerde livemuziek en geïmproviseerde dans, die zij onderzocht in het kader van haar scriptie. In de toekomst wil ze haar lichaam en dans meer verkennen, door zich te richten op verschillende danstechnieken.

 

Instagram: @miinamae

E-mail: mina-marie-schneider@web.de

 

Mina Schneiders’ passion as a dancer and teacher comes from a lifelong obsession of moving and enjoying music in various situations, which over time, brought her to share her profession as a dance artist. Mina is a person who can work in different frameworks and situations and always finds pleasure in it. Whilst studying at ArtEZ she found out more about herself as an artist, dancer and her own dance language, which made her more individual and aware of herself. Communication throughout various projects has shown that Mina can be a team player and listens to others. Her creativity lets her challenge the students and her own body to explore new material and ideas for choreographies. As a dancer and teacher, Mina concentrates on the styles ballet, urban contemporary, floorwork and dancehall and enjoys and celebrates the loud and energetic styles.

In her last year Mina focused on ‘herself as a connecting element within the dance work field’ to bring different target groups together, but also different art disciplines. Over the last year she set her goal to become a dancer and teacher in various styles to let the boundaries of different art fields and dance styles melt together and create interdisciplinary interests towards different target groups. One interdisciplinary work is the connection of improvised live music and improvised dance, which she researched within her bachelor thesis. In the future she wants to explore her body and dance more, by focussing on different dance techniques.