Chloë Wyns

(English below)

Chloë Wyns is een gedreven, gepassioneerde en enthousiaste danseres die al van kleins af aan werd beschreven als een energiebom in elke dansles. Als allround danseres voelt Chloë zich thuis in verschillende stijlen zoals floorwork, hiphop, commercial, modern, jazz, contemporary, enzovoorts. Haar kracht als danseres zit zich in het beheersen van deze diverse stijlen. Ze kan zichzelf bij elke stijl omtoveren tot de kwaliteiten die deze stijl van haar vraagt, terwijl ze haar eigenheid als danseres behoudt.

Als docente heeft Chloë zich vooral gericht op de stijl contemporary met elementen van floorwork. Met haar enthousiasme en liefde voor deze stijl kan Chloë de leerlingen laten geloven in hun eigen capaciteiten en groeimogelijkheden. Chloë is een docent die veel belang hecht aan de mentale gezondheid van haar leerlingen. Elk lichaam is een danserslichaam met eigen, unieke mogelijkheden. Leren werken met je eigen lichaam staat dan ook centraal in de danslessen van Chloë. Haar scriptie over de rol van dans bij de ontwikkeling van eetpathologie bij dansers heeft geholpen om concrete handvatten te ontwikkelen voor dansdocenten, om een zo veilig mogelijk klimaat te creëren in elke dansles. Chloë’s visie op de toekomst is om het werk als professionele dansdocent te combineren met het werk als professionele allround danseres. Ze is heel enthousiast over de toekomst.

 

Instagram: @chloewynsx

E-mail: chloewyns@hotmail.com

 

Chloë Wyns is a driven, passionate and enthusiastic dancer who has been described as an energy bomb in every dance class since a young age. As an all-round dancer Chloë feels at home in different styles such as floorwork, hip-hop, commercial, modern, jazz, contemporary and many more. Her strength as a dancer is that she is able to perform these diverse styles. She can transform herself into any style with the qualities that this style requires of her, while retaining her individuality as a dancer.

As a teacher, Chloë has mainly focused on the style contemporary with elements of floorwork in it. With her enthusiasm and love for this style, Chloë can make the students believe in their own abilities and opportunities to develop. Chloë is a teacher that finds mental health of her students very important. Each body is a dancer’s body with its own unique capabilities. Learning to work with your own body is therefore a core theme in Chloë’s dance lessons. Her thesis on the role of dance in the development of eating pathology by dancers has helped her to develop concrete tools for dance teachers to create the safest possible climate in every dance class. Chloë’s vision of the future is to combine the work as a professional dance teacher with the work as a professional all-round dancer. She is very excited about the future.