Daphne Cools

(English below)

Daphne Cools is in 1996 geboren en sinds haar vierde jaar is dansen een belangrijke bezigheid in haar leven. Op haar tiende is Daphne gestart op de balletacademie en naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag gegaan, gevolgd door zeven jaar op de moderne dansacademie, de Havo/VWO voor Muziek en Dans op Codarts, te Rotterdam. Hierna is zij door gegaan naar Fast Track Dans in Arnhem.

Uitvoerend danseres worden was het doel wat zij wilde behalen. Uiteindelijk kwam er een nieuw toekomstperspectief in haar op en is zij zich gaan focussen op het doceren van dans. Hierin is zij, onder andere door stages, tot de ontdekking gekomen hoe belangrijk zij het individu vindt in een groep. Daphne wil dat er voor iedereen in een groep persoonlijke aandacht is en dat iedereen gezien wordt. Iedereen is anders, iedereen leert anders en niks is fijner om te ondervinden hoe een les voor elk individu zo productief, veilig en fijn mogelijk kan worden gegeven.

Daphne heeft aan verschillende doelgroepen lesgegeven, van peuters tot volwassenen, van klassiek ballet tot dansen voor mensen met een beperking. Haar liefde ligt met name bij de lessen in klassiek ballet. Zij vindt deze techniek prachtig en heel interessant om op groepen over te dragen. Haar klassieke techniek is sterk, ze houdt van gezelligheid en is secuur. Daarnaast is Daphne empathisch, creatief en georganiseerd.

Voor haar profilering onderzoekt ze hoe dans en dyslexie een verband met elkaar hebben: “Waar botst het?” en “Waar versterkt het elkaar?”. Zelf is Daphne dyslectisch en ze heeft door de jaren heen ook andere dyslectische klasgenoten gehad. Hierdoor ontstond een andere kijk op dansen met dyslexie en wilt zij haar ondervindingen graag met het werkveld delen.

 

Instagram: @daphnecx

E-mail: daphnecools@live.nl 

 

Daphne Cools was born in 1996 and since the age of four, dancing has been an important activity in her life. When she turned ten years old, Daphne went to the ballet academy, followed by many years at the modern dance academy.

Becoming a professional dancer was the goal she wanted to achieve. Eventually a new future perspective came into her mind, and she started to focus on teaching dance. Partly through her internships, Daphne saw how important the individual in a group is. She now wants each person in a group to be seen and to receive personal attention. Everyone is different, everyone learns differently, and nothing is better than experiencing how a lesson can be as productive, safe and enjoyable as possible for each individual.

Daphne has taught various groups of people, from toddlers to adults, from classical ballet to dancing for disabled people. Her biggest love is the classical ballet technique and she finds it very interesting to teach to a group. Her classical ballet technique is strong, she likes to have fun and is very precise. Besides that, Daphne is an empath, creative and well organised.

For her graduation thesis, Daphne researched how dance and dyslexia are related: “Where does it collide?” and “where do they reinforce each other?”. She herself is dyslexic and she’s had a few dyslexic classmates over the years as well. This created a different view on dancing with dyslexia and she would like to share her experiences with the professional dance field.