Johanna Sauër

(English below)

Johanna Sauër wil met haar dans verbinden, zowel in haar eigen dans als in haar lesgeven.

Als choreografe creëert zij beelden die raken. Zij zet haar kunst in om de toeschouwers een ervaring mee te geven, waardoor zij net op een andere manier naar de wereld gaan kijken. Zij wil een sprankeling meegeven, een moment van ontroering. Dit doet zij middels haar interdisciplinaire stijl, waarin (buiten)locaties een belangrijke rol spelen. Tijdens haar afstudeeronderzoek heeft zij zich verder verdiept in de zeggingskracht van dans en de rol van de toeschouwer tijdens een dansvoorstelling.

Johanna is altijd op zoek naar verdieping in de dans. Daarom heeft zij stagegelopen bij de vooropleiding en het voortraject ‘Danslab’ op ArtEZ, waar zij de persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en techniek centraal stelt. Tijdens haar jaren op ArtEZ heeft zij zich gespecialiseerd in moderne dans, waar zij een hedendaagse draai aan geeft. Zij heeft zich daarnaast verdiept in floorwork, countertechniek en (contact)improvisatie. Haar stijl is kenmerkend door flow, ruimtelijkheid, het verbinden van de hoogtelagen, dynamiek en het gebruik van release.

Zij zoekt verder en wil haar leidinggevende kwaliteiten, haar analytische vermogen en haar passie voor dans inzetten om het onderwijs te veranderen. Zij streeft naar een betere balans tussen het cognitieve, het fysieke en het emotionele in alle lagen van het onderwijs. Daarom heeft zij zich verdiept in het lesgeven van kunstgeschiedenis en CKV op diverse middelbare scholen. Vanuit haar liefde voor de dans, voor het denken en voor haar leerlingen wil Johanna verandering teweegbrengen zowel als docente en als kunstenaar.

 

Instagram: @johannasauer

E-mail: johanna@sauer.nl  

 

Johanna Sauër wants to connect through her dance, both in her artistic creations and in her teaching practice. As a choreographer, she creates images with a message. She uses her art to give the audience an experience that changes the way they look at the world, even if it is just for a moment. For this, she created an interdisciplinary style, with an important role for location theatre. Johanna has done research upon the relationship between the public, the dancers and the choreography.

Johanna is always looking to deepen her knowledge in dance. Therefore, she has taught at different preparatory educations in dance at ArtEZ in which she centralized technique, creativity and personal development. Johanna has specialised in modern dance, which she gives a contemporary twist. She also deepened her knowledge in floorwork and (contact)improvisation. Her style of movement is characterised by flow, spaciousness, dynamics and the use of release.

She keeps on (re)searching and wants to use her leadership qualities, her analytical capacity and her passion for dance to change education in general. She strives for a better balance between the cognitive, the physical and the emotional in all the layers of education. Therefore, she taught art history and cultural development at multiple high schools. From her love for dance, for thinking critically and for her students, Johanna wants to bring about change both as a teacher and as an artist.