Bregje Vanoppen

Bregje Vanoppen (21 jaar) is een enthousiaste, gemotiveerde, leergierige en gepassioneerde danseres die van uitdagingen houdt. Ze wordt ook wel vaker een “kameleon” genoemd. Iemand die zich aan elke situatie kan aanpassen en in elke stijl wel een weg weet te vinden. Ze is allround getraind en is dus thuis in verschillende stijlen zoals modern, floorwork, hiphop, klassiek, jazz, commercial, hedendaags…  

 In het lesgeven heeft Bregje al een heel aantal jaar ervaring. Ze heeft daarin dus ook haar eigen stijl en manier van werken gevonden. Als docent vindt ze het belangrijk dat ze een goed contact heeft met de leerlingen en dat iedereen zich in de les gezien voelt. Daarnaast wil ze een veilige leeromgeving aanbieden waarin de leerlingen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Bregje wil de leerlingen inspireren en helpen om hun passie voor dans te ontdekken. De liefde en passie voor dans is namelijk hetgeen dat Bregje drijft in alles wat ze doet.  
Als docent haalt ze ook veel voldoening uit het coachen en begeleiden van jonge dansers die graag aan een danscarrière willen beginnen. Aan audities deelnemen is hiervan een belangrijk aspect maar hoe kan een danser zich hierop goed voorbereiden?  Om hen te kunnen begeleiden in dit proces heeft Bregje haar scriptie geschreven over hoe dansers zich hierop mentaal en fysiek optimaal kunnen voorbereiden.  

Bregje haar doel is om als uitvoerend danser, docent en maker het werkveld in te gaan. Vanuit haar passie voor dans wil ze als danser graag blijven leren en ervaring opdoen. Deze ervaring en kennis kan ze toepassen in de lessen die ze geeft. Daarnaast wil ze aan de slag als maker van voorstellingen voor jongeren om hen zo de kans te geven om met dans in aanraking te komen. Deze combinatie lijkt haar ideaal.  

 

 

Instagram: @bregjevanoppen

E-mail: Bregje.vanoppen@gmail.com 

 

Bregje Vanoppen (21) is an enthusiastic, motivated, eager to learn and passionate dancer. People call her a “chameleon”, because she is willing to adapt to the situation and the style. She is an all-round trained dancer who feels comfortable in many different styles. For example: modern, floorwork, hip hop, classical ballet, jazz, commercial and contemporary.   

Bregje has many years of experience in teaching. In teaching she has her own style and way of working.  She thinks it is important to have a strong connection with her students and that every student feels seen in her class. Besides that, she wants to create a safe environment in her class where the students have the space to develop in their own time. Bregje wants to inspire the students and help them find their passion for dance. That spark for dance is what drives her in everything she does.  

As a teacher she gets a lot of fulfilment out of guiding young dancers who would like to start a dance career. Auditioning is an important part in a dance career, but how do dancers prepare themselves for those auditions? To help them during this journey/path Bregje wrote her thesis about the mental and physical preparation for dance auditions.  

Bregje her goal is to work as a performing dancer, teacher and choreographer. Through her passion for dance, she wants to keep learning as a dancer and to gain experience. Later she can use her/this experience and knowledge in her classes. Besides all that she wants to choreograph dance productions for children in primary school. In this way, all children have the opportunity to be exposed to dance. This combination looks ideal to her.