Fintan O’Hara

Fintan O’Hara (hij/hem) is een Iers-Nederlandse man, geboren op 23 januari 2001. Fintan danst al sinds de basisschool. Vanaf de middelbare school danste hij bij Boys Action, een talentontwikkeling netwerk. Boys Action heeft dan ook het vuur bij Fintan aangewakkerd om jongens te enthousiasmeren voor dans. Fintan is een flexibele, spontane en aanmoedigende docent. Elke les moet een combinatie zijn van hard werken en lol, zo ontstaat er een vruchtbare bodem voor groei voor leerling én docent. In dans voelt Fintan zich het meeste thuis in floorwork en acrobatische bewegingen. Hiernaast is Fintan ook zijn klassieke ballettechniek aan het ontwikkelen om hier ook les in te kunnen geven. 
Als ondernemer is Fintan sterk in netwerk en maakt hij graag mensen enthousiast voor zijn passies. Hij ziet graag in iedereen een kracht en ontwikkelt deze graag. Dit sluit dan ook aan op het makerschap van Fintan, hier is de boventoon dat iedereen op een bepaalde manier diens grenzen verlegt. 
Fintan’s visie in de dans is om een hybride carrière te vinden als danser en als docent. Hierin is het van belang dat collega’s, bazen en leerlingen een gelijkwaardige behandeling krijgen. De uitgang is wederzijds respect, vertrouwen en oprechtheid. 

 

E-mail: fintanphilip@gmail.com 

 

Fintan O’Hara (he/him) is an Irish-Dutch man, born on the 23rd of January in 2001. Fintan has been dancing since primary school. Since middle school, he danced with Boys Action, a talent development network for boys’ theatre dance. Boys Action lit Fintan’s fire to enthuse boys for dance. As a teacher, Fintan can be described as flexible, spontaneous and encouraging. Every class is ought to be a place of working hard, combined with having fun. This combination creates a fertile environment for growth in both the student and the teacher. Fintan is most comfortable with floorwork and acrobatic elements in dance. Next to this, Fintan is developing his own technique in classical ballet. As an entrepreneur, Fintan is very capable in networking. He enjoys enthusing others for his passion and his views. Another important point is that Fintan believes that everyone has strengths, and these strengths can be developed. This is reflected in Fintan’s art, everyone should be challenged at their according level. 
Fintan’s own vision is to find a hybrid career as a dancer and as a teacher. With equal treatment being an important value. The starting point is always mutual respect, trust and sincerity.