Isabel Ebeling

Isabel Ebeling is een 21-jarige vrouw die haar passie vond in het dansen, te beginnen toen ze op vierjarige leeftijd ballet ontdekte. Ze veranderde echter snel van pad en danste jarenlang in een musicalgezelschap.  

Ze is een allrounder die snel haar weg vindt in elke stijl en zich die eigen maakt. Stijlen zijn bijvoorbeeld Musical, Jazz, Ballet en Contemporary. 

Wanneer ze lesgeeft, is het gemakkelijk te zien dat ze er plezier in heeft haar kennis en passie aan anderen door te geven. Ze geeft les aan alle leeftijden, maar vooral aan kinderen. Niet alleen in de dansschoolvereniging, maar ook op scholen, zodat ze veel projecten heeft geleid.  

Isabel wil haar leerlingen inspireren en ze laten zien hoe ze zich via dans kunnen uitdrukken.  Ze probeert altijd een glimlach op de gezichten van haar leerlingen te toveren en hen te helpen hun weg in de dans te vinden.  

Naast docent zijn wil ze ook het werkveld in als danseres en choreograaf. Ze werkt al met een Musical Company en wil dit verder ontwikkelen in de genoemde rollen. 

 

E-mail: ebelingisabel@gmail.com 

 

Isabel Ebeling is a 21-year-old woman who found her passion for dancing, starting when she discovered ballet at the age of 4. However, she quickly changed her path and danced for multiple years in a musical company.  

She is an all-round dancer who quickly finds her way in every style and makes it her own. Styles are for example Musical, Jazz, Ballet and Contemporary. 

When she teaches, it’s easy to see that she enjoys passing on her knowledge and passion to her students. She gives classes to all ages, but mostly to children. This is not only in the dance school association but also in schools, which is why she has already led many projects.  

Isabel wants to inspire her students and show them how to express themselves through dance.  She always tries to put a smile on her students’ faces and helps them find their way in dance.  

Besides being a teacher, she also wants to dive into the world of work as a dancer and choreographer. She is already working with a Musical Company and wants to develop this further in the roles mentioned above.