Milou Hennekij

Als vier jarige meisje liep Milou de dansschool al binnen. Waar het allemaal begon met klassiek ballet, breidde zich dat verder uit tot modern, jazz en urban. Vol met passie en liefde voor het gevoel wat Milou van dansen krijgt, ging ze naar de les toe. Deze liefde voor de bewegingen van dansen, is voor Milou dan ook een veerkracht om te verwerken in haar lessen. In een omgeving waar je geaccepteerd wordt, je veilig voelt en waar je je passie kunt delen om te ontpoppen tot de werkelijke jij, is heel belangrijk voor Milou. Met haar kritische kijk op pedagogische en didactische vaardigheden, geeft zij dan ook haar lessen vorm. Naast deze vaardigheden heeft Milou zich ook verdiept in het zelfvertrouwen bij kinderen, dit komt allemaal voor in haar onderzoek. De combinatie van docent vaardigheden en het omgaan met zelfvertrouwen binnen een dansles is voor Milou de gouden combinatie. Milou heeft de afgelopen twee jaar al veel ervaring opgedaan binnen het werkveld en daarin op veel plekken lesgegeven in verschillende stijlen. Zij kan van zichzelf zeggen dat ze de afgelopen twee jaar aan alle leeftijden heeft lesgegeven in bijna alle dansstijlen. In de toekomst gaat Milou verder aan het werk als dans docent.  

 

Instagram: @milouhennekij

E-mail: milouhenneky@hotmail.com

 

As a four-year-old girl, Milou entered the dance school, where it all started with classical ballet. Not short after, the dancing expanded to modern, jazz, and urban. Full of passion and love for the feeling dancing gives, she went to class. This love for the movement of dancing is therefore a resilience for Milou to incorporate in her lessons. In an environment where you are accepted, feel safe, and where you can share your passion to emerge as the real you, are very important to Milou. She shapes her lessons with her critical view on pedagogical and didactic skills. In addition to these skills, Milou has also studied self-confidence in children, which is all covered into her research. The combination of teacher skills and dealing with self-confidence within a dance class is the golden combination for Milou. Milou has gained a lot of experience in the field over the past two years and has taught in many places in different styles. In the future, Milou will continue to profile herself as a dance teacher.   

Telefoon: 0617762034

LinkedIn