Femke Pijnappel

Femke Pijnappel is geboren in 2000. Al op driejarige leeftijd stond ze op de dansvloer bij Balletstudio Daniëlle. Daar groeide het dansen al snel uit tot haar grootste passie. Na het jarenlang volgen van allerlei danslessen en het doen van de opstapcursus bij Fontys, werd het enthousiasme niet minder en besloot Femke haar eigen enthousiasme te gaan delen met anderen als dansdocent. Tijdens de vier jaar van de opleiding Bachelor Docent Dans aan ArtEZ, heeft ze veel geleerd over zichzelf en over het vak – van modern tot jazz en floorwork. In de laatste twee jaar van de opleiding is Femke zich gaan specialiseren in klassiek ballet. De muzikaliteit en esthetiek van klassiek ballet gecombineerd met de technische kant ervan inspireerde haar om zich in deze dansstijl te verdiepen. Dit heeft ze gedaan door meerdere bijscholingscursussen te volgen en haar afstudeeronderzoek te doen naar de fysieke voorbereiding die nodig is voor het dansen op spitzen. Tijdens haar stages in de laatste twee jaar heeft ze vooral lesgegeven aan kinderen. Ze geniet hierbij van de levendigheid en fantasie die de kinderen mee de les in brengen. Toch ziet ze zichzelf niet alleen aan kinderen lesgeven, juist de afwisseling in werken met jong tot oud geeft Femke energie. Tijdens haar danslessen staan techniek en dansplezier centraal. De leukste lessen zijn die waar hard gewerkt is, maar wel met een lach op het gezicht. Femkes eigen ontwikkeling eindigt niet bij ArtEZ, de komende jaren gaat ze naast het geven van danslessen de deeltijdopleiding Fysiotherapie volgen aan de Hogeschool Utrecht, om meer te leren over de fysieke aspecten van dans.  

 

E-mail: femkepijnappel99@gmail.com 

 

Femke Pijnappel was born in 2000. At the early age of three she started dancing at Balletstudio Daniëlle. Dancing quickly grew into her biggest passion. After years of following all kinds of dance classes and following the Starter Course at Fontys (University of Applied Sciences), Femke decided to share her enthusiasm with others by becoming a dance teacher. During the Bachelor of Dance in Education at ArtEZ, Femke learned many different dancing styles, from modern dance to jazz and floorwork. In the final two years of her education, Femke specialized in classical ballet. The musicality and esthetics of classical ballet, along with its focus on technique, inspired her to delve into this style of dancing. She followed multiple extracurricular courses and wrote her thesis about the physical preparation needed for dancing on pointe. During her internships in the final two years, she mostly taught younger children and enjoyed the liveliness and fantasy young children brought to class. Femke also teaches classes to adults and elderly. It is the challenge and variety of teaching multiple age groups that excites her. Technique and joy in dancing are central to Femke’s classes. The best classes are those with hard work and a smile on everyone’s face. Femke’s own development doesn’t end at ArtEZ. The next few years she will be following the parttime Physiotherapy degree at Utrecht University of Applied Sciences to learn more about the physical aspects of dance.