Maud Bakker

Maud Bakker is een jonge dansdocent met een open blik.  

In haar afstudeeronderzoek, staat de beleving van beweging centraal. Hierbij heeft ze zich gericht op het lesgeven aan groepen mensen met diverse ‘beperkingen’ en dansles in het middelbaar onderwijs. Ze hecht een enorme waarde en belang in de didactiek van het vak Physical Dynamics. Physical Dynamics is voor haar dan ook een terugkomend thema en na het afstuderen zal ze zich verder ontwikkelen als vakdocent Physical Dynamics. Ze gaat verder opzoek naar de manier waarop de beleving van beweging een plek kan krijgen binnen danseducatie en wat de ervaring van lichamelijke vrijheid hiervoor kan betekenen.  

Haar gezichtsuitdrukkingen kunnen zich kenmerken van bedenkelijk, geconcentreerd, glimlachend tot verwachtingsvol; in het dagelijks leven én tijdens het lesgeven.  

Doordat Maud zich heeft toegespitst op bovengenoemde richtingen binnen danseducatie, heeft ze zich ontwikkeld tot een docent die weet in te spelen op wat zich voor doet. En maakt hierbij gebruik van: rust, geduld, begrenzing en aansluiting. Ze voelt aan wat het individu nodig heeft, ziet haar mogelijkheden en brengt mensen door de dansbeleving in een andere wereld. Tevens kan ze dans inzetten voor educatieve doeleinden binnen museale context. Maud is nieuwsgierig naar de manier waarop ze zich binnen het werkveld verder zal ontwikkelen als dansdocent, dansmaker en dansondernemer.  

 Als dansdocent en dansmaker wil Maud mensen bereiken via dans door de non-verbale en lichamelijke communicatie. Om hiermee vooral mensen die geen vanzelfsprekende toegang hebben tot danseducatie te benaderen, zoals mensen die zijn onttrokken van de maatschappij en mensen die te maken krijgen met uitsluiting door de hardnekkige normen en standaarden van de samenleving. Ze wil de bewegingsgrenzen van individuen verleggen, ze hierdoor verrijken en autonomie geven. Voor Maud staat de ervaring van beweging, lichamelijk contact én triomf centraal.  

 

E-mail: maudbakker9@gmail.com 

 

Maud Bakker is a young dance artist educator with an open mind and vision.  

At the core of her graduation research stands the experience of movement. She focuses on teaching groups of people with diverse ‘limitations’ and people in secondary schooling. Within this context she has identified the enormous worth and importance in the didactics of the course Physical Dynamics. Physical Dynamics has become a returning theme in her research and after graduation she aims to develop herself further as a Physical Dynamics teacher. She, furthermore, researches the way in which the experience of movement can gain a place within dance education and what role experience of physical freedom can play in this.  

Her facial expressions range from a thought motivated frown, concentrated, smiling to full of expectation; both in day to day life as well as during her teaching. 

Through the way that Maud has focused herself on the abovementioned directions within dance education, she has come in to herself as a teacher who is able to adapt and incorporate that which is thrown at her. Calmness, patience, restriction and complementation are what she employs herein. She senses what the individual needs, sees their ability and knows how to open new worlds for them through the practice of dance. Additionally, she can engage and incorporate dance into educational purposes within the environment of a museum. Maud is curious for the way in which she will develop herself further in this field of work as a dance teacher, choreographer and dance entrepreneur. 

As a dance teacher and choreographer, Maud wants to employ the nonverbal and physical communication in dance to reach out people. She wishes, especially, to approach those people whose access to dance education is not self-evident, those withdrawn from society, those that are excluded due to persistent norms and standards in society. She wants to push the limitations of an individual’s movement and through that help them gain autonomy and enrich their experiences. At the heart of Maud’s goals stand experience of movement, physical contact and also triumph.