Wies Goossens

Wies is een enthousiaste danser, dansdocent en dansmaker die met haar brede interesses uitkijkt om het werkveld in te vliegen. 

In de afgelopen jaren heeft ze op de opleiding mogen proeven aan een groot scala aan stijlen en bewegingskwaliteiten. Met een achtergrond in het turnen merkte ze dat de stijl physical dynamics haar goed lag maar ook in de stijlen klassiek ballet, modern/hedendaags, jazz en improvisatie kan ze haar beweging en expressie kwijt. Ze vindt het waardevol om zich in deze stijlen als danser verder te ontwikkelen om nog meer kwaliteit, inspiratie en passie voor dans over te kunnen brengen aan haar leerlingen. Want zowel het ontwikkelen en verbreden van de bewegingskwaliteit en het plezier in dans staat centraal in haar lessen. 

Ook haar scriptie onderzoek sluit hierop aan. Ze onderzoekt hoe dans als trainingsvorm gebruikt kan worden binnen het topvoetbal en hoopt dit uiteindelijk te kunnen uitbreiden naar andere sporten. Ze is ervan overtuigd dat de grote diversiteit aan bewegingskwaliteiten die je binnen de dans aan kan spreken, ook zeer waardevol zijn voor andere sportdisciplines. Zo leer je, je lijf op verschillende manieren aanspreken en vergroot je hiermee de bewegingsmogelijkheden. Maar de inzet van dans heeft nog veel meer waarde. Ook in het dagelijks leven kan je jouw bewegingsmogelijkheden vergroten via dans. Wies wil dan ook het liefst aan het werk met een grote diversiteit aan mensen met verschillende doelen die zij via dans willen behalen. Zo hoopt ze dat iedereen zowel fysiek als mentaal het maximale uit haar lessen kan halen. 

 

E-mail: wiesgoossens29@gmail.com 

 

Wies is an enthusiastic dancer, dance teacher and dance maker who is looking forward to flying into the professional field with her broad interests. 

Over the past few years, she has had the opportunity to sample a wide range of styles and movement qualities at training. With a background in gymnastics, she noticed that the physical dynamics style suited her well, but she can also express her movement and expression in the styles of classical ballet, modern/contemporary, jazz and improvisation. She finds it valuable to further develop in these styles as a dancer in order to convey even more quality, inspiration, and passion for dance to her students. Because both developing and broadening the quality of movement and the enjoyment of dance are central to her lessons. 

Her thesis research is also in line with this. She is investigating how dance can be used as a form of training within top-level football and hopes to eventually extend this to other sports. She is convinced that the great diversity of movement qualities you can tap into within dance is also very valuable for other sports disciplines. In this way, you learn to address your body in diverse ways and thus increase movement possibilities. But using dance has much more value. In everyday life, too, you can increase your movement possibilities through dance. Wies therefore prefers to work with a wide variety of people with different goals they want to achieve through dance. In this way, she hopes that everyone can get the most out of the lessons, both physically and mentally.