Suzanne van Hassel

Suzanne, geboren in 2000, is een gedreven, empathische en passievolle danseres, docent en choreograaf. Als kind kwam ze in aanraking met jazz en al snel ontstond er een passie voor deze stijl die nog altijd deel is van haar danskunstenaarschap.  

Suzanne is een allround dansdocent met een focus op jazz, modern, floorwork en klassiek ballet. Ook yoga is een onderdeel van haar danskunstenaarschap die ze inzet binnen haar danslessen. ‘’Yoga leert ons te verbinden met onze ademhaling, onze kinesthetische awareness te vergroten en focus te kunnen vinden.’’ aldus Suzanne. Allemaal onderdelen die Suzanne belangrijk vindt voor het ontwikkelen van het danskunstenaarschap van haar leerlingen. Binnen haar lessen staat naast techniek en plezier ook het individu centraal. Suzanne vindt het erg belangrijk dat alle leerlingen zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodigt ze de leerling uit om hun identiteit te ontwikkelen en om uitdagingen binnen de dansles met beide handen aan te grijpen. 

Naast haar passie en vaardigheden binnen het lesgeven op amateur-, basis-, en middelbare scholen heeft ze zich ook verdiept in het lesgeven op een ISK. Door deze leerlingen een veilige omgeving aan te bieden vol met aanmoediging en ruimte wil Suzanne deze leerlingen aandrijven tot identiteitsontwikkeling. Voor haar scriptie heeft ze door middel van het geven van lessen onderzoek gedaan naar hoe dans kan bijdragen aan de mentale gezondheid van ISK-leerlingen. 

Suzanne is ervan overtuigd dat dans naast het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen ook kan bijdragen aan het veranderen van maatschappelijke problemen. Zelfbeeld, toxic positivity, gelijkwaardigheid en klimaatverandering zijn een aantal onderwerpen die Suzanne nu al heeft verbeeld binnen haar makerschap. Maatschappelijke onderwerpen zijn en blijven een belangrijk onderdeel in haar verdere loopbaan als choreograaf. 

 

Instagram: @suzanne_van_hassel

E-mail: suzanne@vanhassel.info 

 

Suzanne, born in 2000, is a driven, empathic and passionate dancer, teacher and choreographer. As a child she first came in contact with jazz and this started a passion for the style that has been part of her dance artistry ever since.  

Suzanne is an all-round dance teacher with a focus on jazz, modern, floorwork and classical ballet. Yoga is also a part of het dance artistry and her teaching. ‘’Yoga teaches us to connect to our breathing, to our kinaesthetic awareness and helps us find our focus.’’ thus Suzanne. These are all components that are of importance to Suzanne to develop the dance artistry of her students. A key component of her lessons, apart from technique and having fun, is the individual. Suzanne always makes sure her students feel safe, seen and appreciated. By doing this she encourages her students to develop their identity and take on any challenges they might face within her class. 

Besides her passion and skills for teaching on amateur-, middle- and high school she also has immersed herself in teaching on an ISK. This is a school for immigrant children wanting to immigrate into The Netherlands. By giving these students a safe environment full of encouragement Suzanne wants to create a space to stimulate identity exploration. She delved further into this target group by conducting a thesis on how teaching dance can stimulate mental health. She did this by teaching at an ISK in The Netherlands.  

Suzanne is convinced that dance does not only contribute to the development of dancers but can also be a contributor to the solution of social issues. Self-image, toxic positivity, equality and climate change are a few subjects Suzanne has delved into within her endeavours as dancemaker. Social issues like these are and will be important motives within her future as dancemaker.