Kirsten Hondorp

Creatief, empathisch en gedreven zijn drie woorden die Kirsten goed omschrijven. Geboren en getogen in het oosten van het land maar nu gevestigd in Arnhem, waar ze haar plek heeft gevonden. In de periode die ze in Arnhem heeft doorbracht heeft ze haar netwerk uitbereid en haar horizon verbreed. Zo geeft ze aan verschillende groepen les en werkt met diverse personen. Zo geeft ze les aan amateur dansers, middelbare scholieren of mensen met een verstandelijke beperking. En dat typeert haar wel. Ze wil kunst creëren met diverse groepen, van deze verschillende mensen leren en nieuwe perspectieven ontdekken.  

Deze nieuwsgierige houding is terug te zien in haar lesgeven en hoe ze de personen die voor haar staan, benadert. Een veilige en open sfeer creëren is volgens haar cruciaal. Als docent blijft ze graag benaderbaar voor eenieder en hoopt dat leerlingen altijd de vrijheid voelen om naar haar toe te stappen.    

Deze kwaliteiten helpen haar niet alleen bij het lesgeven maar ook bij andere projecten. Haar passie ligt bij het choreograferen en het maken en ze wil hier graag ook verder mee. Wat haar uniek maakt is haar werkwijze binnen een maakproces. Binnen dit procesbetrekt ze graag de dansers en vraagt om veel input. Door een veilige omgeving te creëren geeft ze ruimte aan haar dansers om hun eigen bewegingskwaliteiten te onderzoeken. Deze sterke (of misschien wel minder sterke) punten zet ze graag op het podium. Ze zet haar dansers graag als mensen op het podium.  

Onder andere hierover, gaat haar scriptie. In een zowel theoretisch als praktijk onderzoek gaat ze het concept co-creatie verder onderzoeken. Hoe kan een choreograaf de interactie tussen zichzelf en de dansers starten, bevorderen én behouden?   

 

E-mail: kirstenhannahloes01@gmail.com 

 

Creative, empathetic and driven are three words that describe Kirsten well. She was born and raised in Enschede but now she’s based in Arnhem, where she feels most at home. During her time in Arnhem she has broadened her horizon and started teaching a wide variety of people. Not only does she teach at local dancing schools, but also at public schools and to people with a mental disability. This is something that represents her interests well; she likes to create art with a diverse group of people and learn from them.  
This curious attitude is shown through her way of teaching and how she approaches the people she interacts with. Creating a safe and open environment is crucial, according to her. She likes to stay approachable to students so they always feel free to come to her, if they want to. 

Not only are these qualities an asset to her teaching but also in her other projects. Her passion lies with creating art and choreographing and she would like to continue this path in the future. The way she likes to create new pieces, makes her unique. By creating this safe space, she allows her dancers to explore different movement qualities (and uses the findings in the piece/and by observing them discovers new elements to use in the piece). She likes to shine a spotlight on both the stronger, and weaker points of her dancers, allowing a place for both in her performances. She likes to give her dancers a platform.  
Her thesis revolves around this, among other things. In a theoretical and practical study she explores the concept of co-creation. How can a choreographer start, encourage and maintain this interaction between themselves and the dancers?