Sophie van Woerkom

Sophie van Woerkom is in 2002 geboren en is begonnen met dans tijdens haar zevende levensjaar. Al snel realiseerde zij zich dat dans haar ontzettend gelukkig maakte en sindsdien is dat gevoel alleen maar gegroeid. Het dansplezier en de technische uitdaging in combinatie met muzikaal werken drijft haar tot de dag van vandaag nog steeds. Het geluk dat zij hieruit kan halen probeert ze over te dragen aan al haar leerlingen. Sophie heeft zich ontwikkelt tot een enthousiaste en technische docent binnen het dansonderwijs. Binnen haar lessen staan plezier en techniek voorop. 

Tijdens de opleiding heeft Sophie diverse stages gelopen in zowel het binnenschools als buitenschools werkveld. Lesgeven aan kleuters op een basisschool, klassieke balletlessen aan tieners of dansles voor mensen met MS, Parkinson of niet aangeboren hersenletsel. Allerlei verschillende groepen kwamen aan bod tijdens haar tijd op de opleiding en telkens ging zij met veel leergierigheid en enthousiasme haar stageperiodes in. Sophie pakt nieuwe uitdagingen met beide handen aan en dit is ook terug te zien in haar ambitie om door te studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Voor haar profilering is ze bezig geweest met het onderzoeken van de relatie tussen dans en een positief zelfbeeld. “Wat is die relatie eigenlijk?” en “Hoe kan je als (dans)docent hier positief op inspelen?” waren de vragen die zij zich al langere tijd afvroeg. Zij heeft ervaren dat dans je enorm gelukkig kan maken, daarom wilde ze erachter komen of dit voor iedereen zou kunnen gelden.  

 

E-mail: sophievwoerkom@gmail.com 

 

Sophie van Woerkom was born in 2002 and started dancing at the age of seven. Quite early on she recognized that she became incredibly happy while dancing and from there on out that feeling only grew. Dance fun and technical challenge in combination with working musically is what drives her till this day. The happiness that she gains from dancing is what she tries to transfer into her students. Sophie has developed into an enthusiastic and technical teacher within dance education. During the classes that she teaches fun and technique are the main focus. 

During her study at ArtEZ Sophie did several internships within regular schools and extracurricular dance schools. Teaching toddlers in elementary school, classical ballet classes for teenagers or dance classes for people with MS, Parkinson’s disease or acquired brain injury. Sophie came in contact with all sorts of groups during her education and she went into every internship with a studious and enthusiastic attitude. Sophie takes on challenges where she can, and this can also be recognized in her ambition to continue studying at the Radboud University in Nijmegen. 

For her bachelor thesis she had been busy with researching the relation between dance and a positive self-image. “What is this relation actually?” and “How can a (dance)teacher respond positively to this?” were the questions that she’d been questioning herself for a long period of time. She experienced that dance has the ability to make you extremely happy, that’s why she wanted to find out if dance could do the same for other people.