Marlene Klodwig

Marlene Klodwig is in 1997 in Münster, Duitsland geboren en voor haar studie Bachelor Docent Dans naar Nederland gekomen. Voordat ze aan haar studie op ArtEZ begon, heeft ze deelgenomen aan de formación profesional de bailarines bij Varium in Barcelona. Hier is een grondsteen gelegd voor haar fascinatie voor hedendaagse dans, improvisatie, lichaamsexpressie en lichaamsbewustzijn die tijdens haar studie in Arnhem is blijven groeien. Deze elementen staan ook in haar werk als danser en docent centraal. In haar lessen geeft ze op een energieke manier impulsen om het eigen lichaam steeds beter te leren kennen en een eigen flow te kunnen creëren. Hiervoor maakt zij gebruik van hedendaagse dans, floorwork en improvisatie. 
Hiernaast heeft Marlene een diepe interesse in het maken van dans. De samenwerkingen met kunstenaars van andere disciplines zoals theater, beeldende kunst, muziek en film geven haar hierbij de mogelijkheid om steeds nieuwe perspectieven op podiumkunst te ontdekken en de communicatievormen in haar werk te verbreden. De basis van haar werk wordt vaak door een maatschappelijk onderwerp gelegd. In combinatie met persoonlijke vraagstukken en ervaringen zal dit het publiek uitnodigen om hierin mee te gaan, mee te denken en eigen ervaringen eraan te koppelen.  
Tijdens haar studie heeft Marlene in het lesgeven aan theaterstudenten de mogelijkheid gevonden om haar interesse in hedendaagse dans en interdisciplinariteit ook in haar rol als docent te kunnen integreren. Voor haar scriptieonderzoek in het vierde jaar focust zij zich op hoe je hedendaagse dans kan inzetten in een theateropleiding.  
Marlene is nieuwsgierig naar nieuwe input, nieuwe perspectieven en verdieping in haar werk als danser, maker en docent. Ze heeft de wens na de opleiding te kunnen blijven leren en ontwikkelen en hoopt zich nog verder te kunnen verdiepen in hedendaagse dans en het maken van (educatieve) voorstellingen. 

 

E-mail: m.klodwig@gmail.com 

 

Marlene Klodwig was born in 1997 in Münster, Germany and moved to the Netherlands to study Dance in Education. Before she started her study at ArtEZ, she joined the formación professional de bailarines at Varium in Barcelona. During that time the foundation was laid for her fascination for contemporary dance, improvisation, body expression and body awareness which kept growing during her study at ArtEZ. These are also central elements of her work as a dancer and dance teacher. In her classes she tries to give energetic impulses to her students so they can get to know their own body better and create their own flow. To do so she uses elements of contemporary dance, floorwork and improvisation in her classes.  
Besides that, Marlene has a deep interest in choreography. Working together with artists from different disciplines such as theater, fine art, music, and film gives her the possibility of gaining new perspectives on performative art and to broaden the forms of communication in her work. The goal of her work as a dance maker is to invite the audience to connect their own experiences and questions to the work they see and maybe even find new perspectives.  
During her time at ArtEZ Marlene found the possibility to combine her interests in contemporary dance and interdisciplinarity also in her role as a teacher by giving dance classes to theater students. In the research for her bachelor thesis, she focused on how to integrate contemporary dance in an actors training program.  
Marlene is curious for new input, new perspectives and developing in her work as a dancer, maker, and teacher. She has the wish to keep learning and growing in that field and hopes to be able to deepen her practices in contemporary dance and developing (educational) performances.